Aktualności

SPADEK PMI W SIERPNIU

 PMI dla polskiego sektora przemysłowego spadł w sierpniu do 56 punktów z 57,6 punktów zanotowanych przed miesiącem. Ogólne tempo ekspansji, mimo że najsłabsze od czterech miesięcy, było jednym z najszybszych w historii badań, czyli od 1998.

Spowolnienie produkcji to wynik przede wszystkim opóźnień w łańcuchach dostaw. Skutkowało to niemal rekordowym wzrostem zaległości produkcyjnych. Jeśli chodzi o inflację kosztów produkcji, nadal jest wysoka. „Słaba wydajność dostawców oraz niedobory surowców na rynkach przyczyniły się do nasilenia presji kosztowej, aczkolwiek tempo inflacji było najwolniejsze od lutego” – wskazuje Markit firma zajmująca się badaniami gospodarczymi.

Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej. Wynik poniżej tego progu oznacza spadek aktywności.