Aktualności

CHCEMY BYĆ LIDEREM W DZIAŁANIACH DEKARBONIZACYJNYCH W HUTNICTWIE

ADITYA MITTAL – DYREKTOR GENERALNY ARCELORMITTAL

Oprócz wyników za pierwsze półrocze opublikowaliśmy dziś także nasz drugi Raport działań na rzecz klimatu, który pokazuje naszą chęć bycia liderem w działaniach dekarbonizacyjnych w hutnictwie. Naszą intencję odzwierciedlają cele ogłoszone w raporcie – nowy cel redukcji emisji dwutlenku węgla o 25 proc. do roku 2030 dla Grupy oraz zwiększenie redukcji dla naszej europejskiej działalności do 35 proc. również do roku 2030. Są to najbardziej ambitne zamierzenia w sektorze wynikające z postępów, które już udało nam się poczynić w tym roku. Kilka tygodni temu przedstawiliśmy plany związane z otwarciem pierwszej pełnowymiarowej zeroemisyjnej huty ArcelorMittal. Na początku roku wdrożyliśmy XCarb™ – naszą nową markę obejmującą wszystkie niskoemisyjne inicjatywy, w tym certyfikaty zielonej stali, produkty niskoemisyjne oraz fundusz innowacji XCarb™. Fundusz zajmuje się inwestycjami w nowe technologie związane z dekarbonizacją przemysłu stalowego. Przyspieszenie postępów w nadchodzących dekadach jest niezbędne do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do roku 2050. ArcelorMittal dołoży wszelkich starań, aby działać szybciej i efektywnie współpracować z interesariuszami w regionach, w których znajdują się nasze zakłady.

Co do wyników finansowych, drugi kwartał to kontynuacja silnego ożywienia gospodarczego przy utrzymujących się niskich stanach magazynowych. Wynikiem takiej sytuacji były wyższe marże na naszych kluczowych rynkach niż w pierwszym kwartale. To pozwoliło nam osiągnąć najlepsze wyniki od roku 2008, dzięki czemu poprawiliśmy bilans i wywiązaliśmy się ze zobowiązań finansowych względem naszych akcjonariuszy. Oczywiście, takie wyniki cieszą szczególnie w kontekście bezprecedensowych wydarzeń, z którymi zmierzyliśmy się w roku 2020. Pragnę po raz kolejny gorąco podziękować wszystkim naszym pracownikom za to, jak poradzili sobie z tymi zawirowaniami, a także za sprawne wznowienie produkcji, dzięki czemu mogliśmy wykorzystać szanse wynikające z obecnych nadzwyczajnych warunków rynkowych. 

Jeżeli chodzi o prognozy dotyczące popytu, wskazują one na dalszy wzrost w drugim półroczu, dlatego uaktualniliśmy prognozy zużycia stali na ten rok.