Aktualności

MILION TON STALI ROCZNIE

Nowy właściciel Huty Częstochowa ma ambitne plany zwiększenia produkcji stali do miliona ton rocznie oraz realizacji ekologicznego programu Greensteel. 8 lipca w tej sprawie odbyło się spotkanie władz miasta i huty, na którym przedstawiono plany rozwojowe.

Tematem rozmów były także perspektywy dalszej modernizacji układu komunikacyjnego na terenach hutniczych oraz przygotowanie przyszłych kadr dla przedsiębiorstwa.

Krishnamoorthy Venkatasubramanian, dyrektor zarządzający Liberty Częstochowa, przedstawił obecną sytuację i plany działań na najbliższą przyszłość. Obejmują one m.in. zwiększenie możliwości produkcyjnych, rozszerzenie asortymentu wyrobów i pozyskanie nowych rynków dla częstochowskich blach grubych. W tym celu planowane są inwestycje i remonty. Huta, produkująca stal ze złomu i surówki w piecu elektrycznym KONEL, dąży do realizacji założeń programu Greensteel, czyli wytwarzania produktów z minimalnym śladem węglowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Chcemy produkować milion ton stali rocznie – zapowiedział podczas spotkania dyrektor zarządzający Liberty Częstochowa Sp. z o.o., która po zakupie Huty stała się jednym z większych pracodawców, a także płatników podatków w Częstochowie.