Aktualności

BUDOWA BATERII TO KLUCZOWA INWESTYCJA DLA PRZYSZŁOŚCI JSW KOKS

Wiemy, że bez węgla koksowego nie ma stali, a ze stalowych elementów m.in. w samochodach, sprzętach AGD, wiatrakach itd. korzystamy na co dzień wszyscy. Dziś, tu w koksowni wspólnie monitorujemy postępy prac nad inwestycją – mówiła w Koksowni Przyjaźń Barbara Piontek, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej .


Koksownia Przyjaźń jest tuż przed podpisaniem umowy na wykonanie baterii nr 4, która zwiększy jej moce produkcyjne. Bateria powstanie w miejscu poprzedniej baterii z wykorzystaniem już istniejących elementów infrastruktury, w tym instalacji suchego chłodzenia koksu. Zostanie zbudowana w oparciu o posiadaną dokumentację technologiczną zapewniającą zgodność z obowiązującymi wymaganiami w obszarze ochrony środowiska oraz pozwalającą na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych – zapewniają władze spółki.

Wiem, z czym mierzą się koksownicy, jakie mają problemy i zapewniam, że Jastrzębska Spółka Węglowa będzie wspierać ich wysiłki w realizacji wszystkich planów rozwojowych. Rozmawiam i z pracownikami i ze związkami zawodowymi. Ta inwestycja niesie także za sobą realne korzyści środowiskowe. Pozwoli na obniżenie emisji pyłu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, tlenków azotu –  podkreśliła prezes JSW.

Koksownia Przyjaźń to 75 proc. całości produkcji koksu spółki JSW Koks, która posiada jeszcze koksownie w Radlinie i Zabrzu. Łącznie spółka eksploatuje 6 baterii koksowniczych, z czego 4 w koksowni Przyjaźń.