METALOWCY PISZĄ PETYCJĘ DO PREMIERA

Podczas niedawnej manifestacji w Warszawie hutnicy i metalowcy wspierając energetyków i górników manifestowali swoje niezadowolenie z obecnej polityki rządu i braku dialogu społecznego w najważniejszych dla przyszłości kraju kwestiach gospodarczych. Wśród pikietujących byli pracownicy m.in. Huty Pokój w Rudzie Śląskiej, Celsa Huta Ostrowiec, ArcelorMittal Poland oddział Kraków i Dąbrowa Górnicza, a także ArcelorMittal Warszawa.

Jak powiedział naszemu reporterowi przewodniczący Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” Andrzej Karol hutnicy wyrazili swoje niezadowolenie z obecnej polityki gospodarczej rządu. Pomimo, iż niektóre z postulatów branży górniczo-energetycznej nie są przychylne naszemu przemysłowi i prowadzą do coraz droższej energii elektrycznej musieliśmy wesprzeć kolegów, bo obecnie prowadzona polityka prowadzi do utraty setek tysięcy miejsc pracy na Śląsku Brak dialogu społecznego i wypracowywania korzystnych dla naszego kraju rozwiązań prowadzi do narastania niezadowolenia społecznego. Hutnictwo staje w obliczu poważnych wyzwań związanych z dekarbonizacją. Jeżeli już dziś nie podejmie się odpowiednich działań, to za kilka lat może okazać się, że w Polsce nie ma ani jednego
producenta stali. A tego przecież nie chcemy.

Kulminacyjnym punktem akcji była demonstracja przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Wśród okrzyków i apeli do
rządu słychać było: Protestujemy przeciwko permanentnemu brakowi dialogu społecznego! Boimy się o nasze miejsca pracy! Do pikietujących przed kancelarią premiera nikt nie wyszedł, a drzwi wejściowe były zamknięte więc związkowcy nie mogli przekazać swoich postulatów, zostawili je na wycieraczce.

Związkowcy z Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” napisali do premiera petycję w której czytamy:

Rozwój gospodarczy Polski to nie tylko nowe technologie, badania i rozwój, czy wskazanie promowanej listy branż strategicznych, ale również dbałość o dobre funkcjonowanie branż zawsze stanowiących podstawę naszej gospodarki, jak np. przemysł hutniczy, okrętowy, lotniczy, motoryzacyjny i wielu innych działających w szeroko rozumianym przetwórstwie przemysłowym.

Branże te tworzą w Polsce znaczącą liczbę miejsc pracy oraz generują istotne wpływy do budżetu państwa. Posiadają również możliwości rozwojowe, jednak w tej trudnej dzisiaj sytuacji oczekują od rządu konkretnego wsparcia i perspektyw na dalszą działalność.

Panie Premierze,

PRZEMYSŁ HUTNICZY w Polsce produkujący wyroby gotowe i do dalszego przetwarzania we wszystkich wyżej wymienionych przemysłach rozpoczyna cały łańcuch wzajemnych powiązań gospodarczych. Bez stali nie odbędzie się żadna transformacja naszej gospodarki, a obrany kierunek osiągnięcia przez Polskę nowych celów klimatycznych (redukcja emisji CO2) nie zostanie zrealizowany.

Realne zagrożenia dla branży wynikają zarówno z sytuacji w polskiej gospodarce, głównie z wysokiej ceny energii elektrycznej, jak również z wprowadzonego przez UE zaostrzenia polityki klimatycznej i związanym z nią nowym Zielonym Ładem.

Oczekujemy od rządu:

w kraju

– opracowania (wzorem innych krajów europejskich) planu działania dla branży, uwzględniającego koszty i źródła finansowania przejścia hutnictwa na produkcję nisko – emisyjną,

– zapewnienia niższego kosztu rynku mocy (cena energii) dla odbiorców energochłonnych,

– nowelizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o rekompensatach sektorowych,               

– wprowadzenia zmian legislacyjnych, które umożliwią status producenta energii w innych lokalizacjach, niż miejsce podstawowej działalności,

 – podjęcia niezwłocznego i faktycznego dialogu z przemysłem w sprawie racjonalizacji obciążeń regulacyjnych i ograniczenia kosztów związanych z gospodarką odpadami (GOZ).

na arenie europejskiej:

– ochrony przed przywozem stali z spoza UE – przedłużenie obowiązywania  środków ochronnych na kolejny okres po 30 czerwca 2021r.

– wprowadzenia granicznej opłaty węglowej (CBAM) przy jednoczesnmym utrzymaniu darmowych uprawnień i rekompensat pośrednich kosztów cen energii.

W petycji znalazły się również kwestie dotyczące przemysłu lotniczego, zbrojeniowego i okrętowego. Podobną petycję związkowcy przekazali na ręce wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.