Aktualności

WESPRZEĆ DZIAŁANIA EUROPEJSKICH RAD ZAKŁADOWYCH!

Realizacja projektu „Start and GO” podkreśliła potrzebę ujednolicenia kryteriów i wspierania działania europejskich rad zakładowych, zwłaszcza w czasach kryzysu gospodarczego i w obliczu pandemii COVID-19.

Wiele z zaleceń omawianych podczas przeprowadzonych szkoleń miało na celu przekazanie wytycznych dotyczących sposobów przewidywania i zarządzania wpływem kryzysu COVID-19 na zatrudnienie i przedsiębiorstwa poprzez dostosowanie funkcjonowania rad do tych nadzwyczajnych okoliczności.

Z czasem stało się jasne, że te wyjątkowe okoliczności utrzymują się i że dystans społeczny oraz ograniczenia w podróżowaniu nadal uniemożliwiają spotkania twarzą w twarz. Nie należy zapominać, że pomimo kryzysu prawa do informacji, konsultacji i uczestnictwa pozostają ważniejsze niż kiedykolwiek. Dlatego podczas realizacji projektu, który skupił dwanaście organizacji pracowników i pracodawców z siedmiu krajów europejskich, zdecydowano o przedstawieniu zaleceń dotyczących formy spotkań, ponieważ demokracja nie kończy się z powodu kryzysu COVID-19.

Unia Europejska zareagowała na rosnącą integrację operacji wielonarodowych w różnych krajach dyrektywą w sprawie europejskiej rady zakładowej, przyjętą w 1994 r. i przekształconą w 2009 r.

Dyrektywa ta dotyczy wszystkich przedsiębiorstw zatrudniających ponad 1000 pracowników i ponad 150 pracowników w co najmniej dwóch krajach UE.

Przekształcona dyrektywa, oprócz promowania jej wdrożenia, miała na celu poprawę funkcjonowania europejskich rad zakładowych poprzez lepszy dialog między kierownictwem przedsiębiorstwa a przedstawicielami pracowników.

Jedną z mocnych stron tego projektu było nawiązanie konstruktywnego dialogu pomiędzy stowarzyszeniami pracodawców a związkami zawodowymi.

Praktyki kierownictwa w zakresie informowania i konsultowania wahają się od minimalnych podejść do najbardziej zdecydowanych zobowiązań, co można było zaobserwować podczas różnych spotkań w ramach tego projektu.

Z drugiej strony, zarówno kierownictwo, jak i przedstawiciele pracowników czasami dostrzegają korzyści z ustanowienia europejskiej rady zakładowej, a w niektórych przypadkach żadna ze stron nie dostrzega w tym żadnej wartości dodanej.

Na tworzenie ERZ i realizację ich zadań ma wpływ różne czynniki. Ważna jest zarówno organizacja pracowników, jak i stopień międzynarodowej integracji zarządzania i działalności. Jednakże projekt „Start and GO” wykazał, że internacjonalizacja funkcji zasobów ludzkich jest najważniejszym czynnikiem determinującym.

Sugeruje to, że tworzenie ERZ jest bardziej uwarunkowane konstrukcją samego personelu niż decyzjami związanymi z integracją działań i strukturą organizacyjną.

Dyskusje podczas sześciu międzynarodowych spotkań i badań potwierdzają, że znaczna liczba przedsiębiorstw robi zaledwie minimum, aby formalnie spełnić wymogi dyrektywy. Na szczęście, wraz ze wzrostem liczby firm posiadających międzynarodową organizację zarządzania zasobami ludzkimi, ten zły nawyk jest coraz rzadziej stosowany.