Aktualności

DRASTYCZNY WZROST CEN ENERGII!

Podczas dyskusji o cenach energii w Europie i w Polsce, która odbyła się w ramach tegorocznego kongresu EEC Online Tomasz Ślęzak, członek zarządu, dyrektor energii i ochrony środowiska ArcelorMittal Poland stwierdził, że: W hutnictwie udział kosztów energii w strukturze wszystkich kosztów jest bardzo wysoki. W przypadku hut elektrycznych to nawet 50 proc. W naszych zakładach ze zintegrowanym procesem konsumujemy kilka terawatogodzin energii rocznie. Nam nie tyle zależy na zmianie wysokości cen, co na tym, by nie odbiegały one znacząco od cen europejskich. Z rynkami pozaeuropejskimi się nie porównujemy, bo tam realia są zupełnie inne.

DLACZEGO W POLSCE MAMY TAK DROGĄ ENERGIĘ ?

Polska energetyka oparta jest na węglu, co sprawia, że ceny energii rosną wprost proporcjonalnie do cen uprawnień do emisji CO2. Jeżeli nie zmienimy naszego miksu energetycznego to nic nie wskazuje, by ceny mogły spadać, a wręcz przeciwnie. Według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami będą one rosnąć sukcesywnie i w szybkim tempie, bo rośną ceny emisji.

W ostatnich dniach za tonę emisji CO2 trzeba było zapłacić nawet 56 euro, a w nieodległej perspektywie cena ta może wynieść nawet 70 euro. Dokładnie rok temu koszt emisji 1 tony CO2 wynosił 20-22 euro. Ponad dwukrotny wzrost ceny uprawnień odbił się na drastycznym wzroście cen energii, do której wyprodukowania spala się węgiel i emituje ogromne ilości dwutlenku węgla. W Polsce dochodzą jeszcze obciążenia fiskalne, w tym wprowadzona od 1 stycznia 2021 tzw. opłata mocowa. Brak również odpowiednich regulacji, które pozwoliłyby branżom energochłonnym, w tym hutnictwu, obniżyć ceny energii do takiego poziomu, by mogły konkurować na globalnym rynku.

Dyrektor Tomasz Ślęzak podczas debaty zaznaczył że, opłata mocowa „to kolejne 8 euro do każdej megawatogodziny”. Dodał również, że wszyscy zdają sobie sprawę, że w obecnych realiach ceny energii są skazane na wzrost. Względną stabilizację może przynieść przejście na OZE, ale to wymaga inwestycji w projekty wiatrowe na lądzie, czy fotowoltaikę.