Aktualności

STALPROFIL PROMUJE SZCZEPIENIA I NAGRADZA PRACOWNIKÓW

W związku z utrzymującym się od ponad roku stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19 zarząd STALPROFIL S.A., w reakcji na zmieniającą się sytuację, nieustannie podejmuje działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu epidemii na pracowników oraz sytuację ekonomiczną spółki i całej Grupy Kapitałowej – czytamy w komunikacie do załogi.

Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Zarząd podjął decyzję o  jednorazowej wypłacie nagrody w kwocie 1.000 zł brutto dla pracowników. którzy już się zaszczepili przeciwko COVID-19 lub zaszczepią się do dnia 31 sierpnia 2021 roku, traktując tę wypłatę jako inwestycję we wspólne bezpieczeństwo. Podstawą wypłaty nagrody będzie dostarczenie do komórki d/s kadr zaświadczenia o zaszczepieniu jedną dawka szczepionki J&J lub dwoma dawkami w przypadku pozostałych szczepionek.

 Jak czytamy komunikacie: Naszym podstawowym celem jest bezpieczeństwo pracowników i ochrona miejsc pracy!Zarząd Spółki przeznaczył znaczne środki materialne i wdrożył rozwiązania organizacyjne, które, jak dotąd, skutecznie zwiększają bezpieczeństwo pracy pracowników, pozwalają zachować ciągłość działania we wszystkich obszarach spółki oraz zapewnią kontynuację funkcjonowania po zakończeniu epidemii.

O skuteczności podjętych działań świadczy fakt, że w spółce nie mieliśmy dotychczas masowych zakażeń i przede wszystkim nie zidentyfikowaliśmy zakażeń wśród pracowników, będących skutkiem tzw. transmisji poziomej wirusa.

Skuteczność naszych działań nie może być jednak stuprocentowa. Pomimo dotychczasowych restrykcyjnych działań nie uchroniliśmy się jednak w pełni przed atakiem pandemii. Od jej początku 19 pracowników Centrali spółki było lub nadal jest na izolacji, absencja w roku 2020 tylko w Centrali spółki z tytułu kwarantanny i izolacji wyniosła 875 dni, tj. średnio 27 dni na pracownika, a w kwietniu ub. roku musieliśmy na dwa tygodnie zatrzymać pracę składu w Katowicach.

Pandemia jeszcze się nie zakończyła i nieustannie musimy podejmować działania, które ograniczą jej skutki. Zarząd uznaje, iż w chwili obecnej środkiem, który może przyczynić się w największym stopniu do zwiększenia bezpieczeństwa załogi STALPROFIL-u są szczepienia przeciwko COVID-19.    

Każdy zaszczepiony pracownik to większe bezpieczeństwo pozostałych pracowników i całej Firmy – pisze do załogi prezes Henryk Orczykowski.