Aktualności

UDANY I KWARTAŁ „ROPCZYC”

Grupa Kapitałowa ZM ROPCZYCE, polskiego producenta materiałów ogniotrwałych może zaliczyć I kwartał roku bieżącego za udany. Skonsolidowany zysk netto „Ropczyc” osiągnął poziom 6,8 mln złotych i był o ponad 50 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, gdzie spółka wypracowała 4,5 mln zysku. O 114 proc. rok do roku wzrósł również zysk operacyjny Grupy, który po I kwartale 2021 roku wyniósł 8,2 mln zł. Natomiast przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 79,5 mln zł (wzrost 0,4 proc. r/r). Spółka istotnie zwiększyła efektywność: w minionym kwartale marża brutto wyniosła 28,3 proc. wobec 18 proc. w I kw. 2020 r.

Pierwszy kwartał 2021 r. możemy zaliczyć do udanych. Różnorodna oferta, stabilne podstawy biznesu oraz ugruntowana pozycja rynkowa przyczyniły się do wypracowania bardzo dobrych wyników, pomimo wysokiej skali niepewności oraz braku stabilności otoczenia rynkowego. Uzyskane wyniki stanowią również niepodważalny dowód na dojrzałość i efektywność działalności naszej organizacji, w której od wielu lat kluczową rolę ogrywa jej wielowymiarowa dywersyfikacja. Istotny wpływ na wyniki Spółki ma również realizowany program motywacyjny dla kluczowej kadry przedsiębiorstwa oraz konsekwentne działania w zakresie optymalizacji kosztów i lepszego gospodarowania majątkiem. Z umiarkowanym optymizmem podchodzimy do kolejnych miesięcy. Wyniki minionych kwartałów pokazały, że mimo wciąż panującej na rynku niepewności mamy wszelkie argumenty za tym, aby skutecznie prowadzić nasz biznes. Inwestycje we własne Centrum Badawczo-Rozwojowe przynoszą wymierne efekty a oferowane przez nas usługi projektowe i inżynieringowe znacznie poprawiają naszą konkurencyjność – podkreśla Józef Siwiec, prezes ZM „ROPCZYCE”.