Aktualności

INWESTYCYJNE WYZWANIA GRUPY COGNOR

Grupa Cognor rozpoczęła realizację dwóch dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, które mają zmienić oblicze dwóch oddziałów Ferrostalu w Gliwicach i Krakowie. Firma ma również w planie budowę nowej walcowni w Zawierciu.

Prezes Cognor Holding
Przemysław Sztuczkowski

Jak powiedział nam prezes Cognor Holding Przemysław Sztuczkowski: Modernizacja stalowni w Gliwicach wkroczyła w ostatni etap, bo całość dostaw maszyn została już zrealizowana. W styczniu podpisaliśmy umowę na wykonawstwo generalne i prace budowlane są w toku. Wymieniamy m.in. serce stalowni – czyli piec elektryczny, stację mocy biernej, odpylnię. Po zakończeniu tej inwestycji Ferrostal powinien zwiększyć swoje nominalne zdolności produkcyjne o 155 tysięcy ton. W praktyce oczekujemy, że osiągniemy nawet 600-650 tys. ton produkcji stali surowej rocznie. Jest to nowe życie dla huty i przyszłość dla gliwickich hutników i ich rodzin.

Natomiast w Krakowie pracujemy nad kompleksową modernizacją walcowni. Otrzymaliśmy już zgodę środowiskową i czekamy na pozwolenia, by rozpocząć prace budowlane. Wszystkie maszyny i urządzenia zostały już dostarczone. Zakładamy, że będziemy gotowi z całością dokumentacji i otrzymamy wszystkie pozwolenia do połowy roku. Chcielibyśmy podpisać umowę na generalne wykonawstwo w trzecim kwartale, by zakończyć prace przed jeszcze w tym roku.  Nowa walcownia to ogromny przeskok technologiczny. Po modernizacji chcemy osiągnąć znaczące oszczędności w kosztach zmiennych oraz stałych. Będzie także efekt środowiskowy związany ze zmniejszeniem emisji CO2 na tonę produktu.

Musimy się do tych przedsięwzięć dobrze przygotować tak, by zgrać je w czasie. Chcielibyśmy w czasie przestoju, który może potrwać 2, 3 miesiące, wykonać montaż urządzeń w obu oddziałach. Jest to zadanie wymagające dużej precyzji i dobrego czasu. Liczymy, że zakończymy ten etap modernizacji spółki jeszcze w tym roku.

Podjęliśmy również decyzję o postawieniu w 100 proc. nowej walcowni w Zawierciu. Chcemy  wymienić istniejącą linię na najnowocześniejszą, by zyskać możliwość produkcji szerszej palety wyrobów, osiągnąć dużo wyższą skalę produkcji i zanotować zasadnicze zmniejszenie kosztów wytwarzania. Pragniemy uzyskać także efekt proekologiczny. Aktualnie finalizujemy rozmowy z dostawcą technologii i pracujemy nad finansowaniem.

Czas nam sprzyja, bo instytucje finansowe są branży przyjazne. Wszystkie trzy inwestycje pochłoną ponad 300 mln złotych.

WYWIAD Z PREZESEM PRZEMYSŁAWEM SZTUCZKOWSKIM JUŻ WKRÓTCE

W „MAGAZYNIE HUTNICZYM” 12/2021