• "MH on-line",  Aktualności

    „MAGAZYN HUTNICZY”9/10 2021

    Już za kilka dni Dzień Hutnika. Z tej okazji Pracownikom Hut i Koksowni, Zakładów Metali Nieżelaznych. Materiałów Ogniotrwałych, Biur Projektowych i Placówek Badawczo-Wdrożeniowych składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz pomyślności osobistej, a w życiu…

  • Aktualności,  NASZA ROZMOWA

    PODPISALIŚMY UKŁAD W CZASIE PANDEMII

    ROZMOWA „MH” Z JAROSŁAWEM GAŁKĄ PRZEWODNICZĄCYM MIĘDZYZAKLADOWEGO NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW JSW S.A. Panie Przewodniczący. Trwają podsumowania trudnego roku 2020 naznaczonego pandemią koronawirusa. Jaki on był dla pracowników JSW Koks i członków…