Aktualności

PANDEMIA ODBIŁA SIĘ NA WYNIKACH JSW

Rok 2020 był bardzo trudnym czasem dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, jak i całej Grupy. Jej przychody spadły o 19,4 proc. do niespełna 7 mld zł, EBITDA bez zdarzeń jednorazowych była ujemna i wyniosła 218 mln zł wobec dodatniej wartości 1,875 mld zł w 2019 r., a strata netto sięgnęła lekko ponad 1,537 mld zł wobec prawie 650 mln zysku w roku ubiegłym. Na walkę z pandemią spółka wydała 3,2 mln złotych, dofinansowując szpitale i kupując niezbędne respiratory.  

Na słabe wyniki finansowo-produkcyjne Jastrzębskiej Spółki Węglowej nałożyło się kilka czynników. Z całą pewnością pandemia Covid-19, ale także spadek zamówień na koks, a przy tym spadek cen węgla koksowego. Do tego dochodzi mała elastyczność kosztowa spółki, która w dużej mierze uzależniona jest od rynkowych cen węgla i koksu. W 2020 roku przychody spadły o 20 proc., a koszty operacyjne tylko o około 2 proc.. Koszty pracy stanowią blisko 50 proc wszystkich kosztów JSW.

Średnia cena węgla metalurgicznego spadła w ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku aż o 31 proc., a koksu o 30 proc. Pomimo, iż spółce udało się nadrobić przestoje produkcyjne z początku roku 2020, spowodowane dużą ilością zakażeń koronawirusa wśród górników, to łączna produkcja węgla spadła w całym ubiegłym roku o 2,6 proc., przy jednoczesnym wzroście produkcji koksu o 5 proc., a w samym IV kwartale wzrost ten wyniósł 9 proc.  

Tak więc zapasy węgla na koniec 2020 r. wyniosły 2,18 mln ton, co oznacza bardzo wysoki poziom, bo dla porównania rok wcześniej było to 1,8 mln ton. Odwrotna tendencja widoczna jest w zapasach koksu, które spadły do poziomu 0,18 mln ton, gdzie w roku 2019 były 2,6-krotnie wyższe. Jastrzębska Spółka Węglowa realizuje zapowiedzianą strategie odchodzenia od produkcji węgla energetycznej na rzecz koksowego, co widać w wynikach za rok ubiegłym. I tak Produkcja tego pierwszego spadła o 27 proc., a drugiego wzrosła rok do roku o 8 proc.

W IV kw. 2020 r. Jastrzębska Spółka Węglowa otrzymała ponad miliardowy zastrzyk gotówki od Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy Antykryzysowej. Dzięki temu stan środków pieniężnych wskazał 1,6 mld zł na koniec ubiegłego roku, co jest o 1 mld zł większą wartością niż na koniec III kwartału ub. r. Do czasu wpłynięcia tych środków, spółka sukcesywnie korzystała z wypracowanej wcześniej poduszki finansowej.