AktualnościNASZA ROZMOWA

NAUCZYLIŚMY SIĘ FUNKCJONOWAĆ W PANDEMICZNEJ RZECZYWOSTOŚCI!

ROZMOWA “MH” Z ALEKSANDREM SAWIUKIEM PREZESEM ZARZĄDU VESUVIUS POLAND W SKAWINIE

„MH”: Rok 2020 przebiegał w niezwykłych uwarunkowaniach z powodu pandemii. Jak w tej złożonej sytuacji poradziła sobie kierowana przez Pana firma. Jakie uzyskała wyniki produkcyjno-finansowe?

Prezes Aleksander Sawiuk.

A.Sawiuk: 2020 dla nas, podobnie jak dla innych firm w Polsce i na całym świecie, był rokiem pełnym wyzwań związanych z pandemią Covid-19. Już pierwsze miesiące ubiegłego roku pokazały, że musimy skoncentrować się na bezpieczeństwu i zdrowiu naszych pracowników. Uruchomiliśmy wiele procedur zabezpieczających załogę przed rozprzestrzenianiem się koronowirusa, ale również przed potencjalnym zatrzymaniem zakładów produkcyjnych ze względu na wysoką absencję, brak ciągłości dostaw surowców czy regulacji prawnych związanych z lockdownem na całym świecie.

Podobnie jak inne firmy produkcyjne i nas dotknęła pandemia Covid-19. W krytycznym dla nas czasie, na początku listopada 2020 roku, odnotowaliśmy wysoką absencję pracowników spowodowaną kwarantanną. Pomimo problemów pewnej grupy naszych klientów i dostawców, nie zatrzymaliśmy produkcji nawet na jeden dzień w roku z powodu pandemii.

Co ważne, w czasie pierwszego roku kryzysu nie zmniejszyliśmy poziomu zatrudnienia w spółce. Co więcej, osiągnęliśmy poziom obrotów większy niż w 2019 roku i był to najwyższy poziom w ponad 110-letniej historii firmy w Skawinie.

„MH”: Jakie były główne założenia działalności? Czy i w jakim stopniu udało się je zrealizować? Co nadal pozostaje do zrealizowania?

A.Sawiuk: Ubiegły rok dla Vesuvius Poland miał okazać się rokiem optymalizacji procesów, ale też automatyzacji poprawiających jakość naszych produktów i podnoszenia satysfakcji klientów. Ze względu na zagrożenia, które spowodowała pandemia, musieliśmy zweryfikować nasze założenia strategiczne i skupić się na tych inicjatywach, które przyniosły największe korzyści z perspektywy finansowej.

Dzięki skutecznej optymalizacji kosztów utrzymaliśmy wysoki poziom płynności finansowej w 2020 roku. Ponadto zweryfikowaliśmy portfolio produktów, skupiając się na największych potrzebach naszych klientów. Skróciliśmy terminy dostaw, jak również zwiększyliśmy udział eksportu poza region EMEA.

W 2020 roku udało nam się zrealizować wszystkie założenia biznesowe i poprawić wyniki odnotowane w roku poprzednim.

„MH”: Jakie projekty rozwojowe i inwestycyjne realizowaliście w minionym roku, a jakie zaplanowaliście na rok 2021 i lata następne?

A.Sawiuk: Ze względu na kryzys gospodarczy spowodowany Covid-19 musieliśmy wyznaczyć priorytety i zrealizować te projekty, które bezpośrednio przełożyły się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i wzrostu rentowności naszych zakładów w Skawinie. Inwestycje w bezpieczeństwo zawsze przekładają się na podwyższenie satysfakcji pracowników i tak też się stało w naszym przypadku. Poziom wypadków spadł o połowę w stosunku do poprzedniego roku, a poziom satysfakcji i zaangażowania pracowników Vesuvius Poland podniósł się o 6% w stosunku do 2019 roku.

W 2020 udało nam się zrealizować kilka kluczowych projektów związanych z automatyzacją procesów wytwarzania. Optymalizacja naszych zakładów produkcyjnych jest kluczowa dla podwyższania skuteczności operacyjnej i jakości naszych produktów zgodnie z rosnącymi oczekiwaniami klientów.

W poprzednim roku pomimo wielu projektów oszczędnościowych, zainwestowaliśmy ponad 40 mln PLN w rozwój naszych zakładów produkcyjnych w Skawinie.

„MH”: Jak Pan ocenia inicjatywy i decyzje rządu mające na celu wsparcie przedsiębiorstw w tym trudnym okresie? Z jakiej pomocy i w jakim zakresie skorzystaliście?

A.Sawiuk: W pierwszej połowie 2020 roku zleciliśmy dokładną analizę tzw. tarczy antykryzysowej zaproponowanej przez polski rząd. Mechanizmy pomocowe były skierowane wyłącznie do spółek notujących duże spadki obrotów spowodowanych kryzysem ekonomicznym. Vesuvius Poland Sp. z o.o. ma bardzo silną pozycję na rynku materiałów ogniotrwałych w Polsce i na świecie, więc nasza spółka nie zakwalifikowała się do  żadnej formy pomocy ze strony państwa polskiego.

„MH”: Jak zapowiada się rok 2021? Jakie wnioski dla dalszej działalności wynikają z dotychczasowych doświadczeń? Jak przygotowaliście się, by sprostać nowym wyzwaniom?

A.Sawiuk: W 2021 rok spoglądam ze spokojem. Chcąc nie chcąc nauczyliśmy się funkcjonować w nowej, pandemicznej rzeczywistości. Z pewnością będziemy kontynuować nowy sposób pracy wypracowany przez nas w poprzednim roku. To samo tyczy się kluczowych inicjatyw, mających na celu poprawę bezpieczeństwa, zabezpieczenie wszystkich naszych pracowników przed kolejną falą zachorowań. Będziemy nadal optymalizować strukturę kosztów i podwyższać poziom satysfakcji naszych klientów. (…)

CAŁY WYWIAD PRZECZYTASZ W “MH” 4/2021