Aktualności

NOWY PLAN DLA ILVY – DUŻE INWESTYCJE I WZNOWIENIE PRODUKCJI

W grudniu 2020 roku, po wielu miesiącach nego-cjacji, ArcelorMittal i włoski rząd, który powołał spółkę państwową Invitalia, podpisali umowę dotyczącą przyszłości największego europejskiego producenta stali – Huty Ilva. Na jej mocy strony utworzyły partnerstwo publiczno-prywatne. Jak donosi portal Kallanish Steel przygotowany jest już nowy plan dotyczący ponownego uruchomienia zakładu i powrotu do dawnej świetności.

W 2021 roku właściciele huty mają zainwestować w nią 310 mln euro. Inwestycje obejmą m.in. przebudowę wielkiego pieca nr 5, który jest wyłączony od 2015 roku, zwiększenie produkcji z obecnych 3,3 mln do 5 mln ton rocznie w przeciągu najbliższych 12 miesięcy.

Na spotkaniu ze związkami zawodowymi nowi udziałowcy Ilvy: Invitalia i ArcelorMittal Italia, przedstawili projekt planu obejmujący lata 2021-2025. Zapisano w nim, że produkcja będzie stopniowo zwiększana do 8 mln ton stali w 2025 roku. Aby to osiągnąć na terenie huty wybudowany ma zostać elektryczny piec łukowy o zdolności 2,5 mln ton rocznie. Każdego roku począwszy od 2022 roku udziałowcy mają inwestować nieco ponad 400 mln euro, z wyjątkiem 300 mln euro, które zostaną zainwestowane w 2025 r.
Jeszcze w roku bieżącym wielki piec nr 1 ma osiągnąć 100 proc. swoich zdolności, a piec nr 2 zostanie najprawdopodobniej ponownie uruchomiony w przyszłym miesiącu. W kolejnych miesiącach będą następować dalsze uruchomienia agregatów produkcyjnych.

Podpisana w grudniu umowa inwestycyjna skutkuje dokapitalizowaniem AM InvestCo, spółki zależnej ArcelorMittal, która podpisała umowę najmu i zobowiązanie do zakupu Huty Ilva w 2018 roku. Na mocy umowy z zeszłego roku rząd włoski zobowiązuje, państwową spółkę Invitalia, do zapłacenia ArcelorMittal prawie 1,1 miliarda euro za 60-procentowy udział w ArcelorMittal InvestCo. Pierwsza transza w wysokości 400 mln euro ma wpłynąć pod koniec stycznia 2021 roku pod warunkiem uzyskania zezwolenia UE w zakresie ochrony konkurencji, co zapewni Invitalia wspólną kontrolę nad AM InvestCo. W zamian Invitalia otrzyma 50 procent praw głosu.

Druga transza w wysokości 680 mln euro ma zostać zapłacona w momencie zamknięcia zakupu Ilvy przez AM InvestCo, co jest uzależnione od spełnienia różnych warunków, najpóźniej do maja 2022 r. Do tego czasu ArcelorMittal zobowiązał się zainwestować do 70 mln euro, aby zachować 40 proc udziałów i wspólną kontrolę nad firmą

Warunki poprzedzające zamknięcie przejmowania Ilvy obejmują zmianę istniejącego planu środowiskowego w celu uwzględnienia zmian w nowym planie przemysłowym, zniesienie wszystkich zatrzymań kryminalnych w zakładzie w Taranto oraz brak środków ograniczających wobec AM InvestCo w kontekście postępowanie, w którym Ilva jest pozwaną.

Włoski rząd twierdzi, że chce utrzymać wszystkie 10 700 miejsc pracy w Ilvie. Planowane są również inwestycje w technologie produkcji stali niskowęglowej.