Aktualności,  NASZA ROZMOWA

O SUKCESIE DECYDUJĄ LUDZIE!

ROZMOWA Z MARKIEM DE PAUWE PREZESEM ZARZĄDU ARCELORMITTAL POLAND S.A.

Na początku 2020 roku dołączył Pan do ArcelorMittal Poland. Jak z perspektywy pierwszych miesięcy ocenia Pan potencjał firmy?

M.De Pauwe: Wartość każdej organizacji tworzą ludzie. Przekonujemy się o tym szczególnie w trudnych czasach. To dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu pracowników ArcelorMittal Poland możemy odpowiadać na wyzwania gospodarcze, obecnie związane nie tylko z dynamiczną sytuacją na rynku stali, ale i z nową rzeczywistością pandemii COVID-19. Chciałbym bardzo gorąco podziękować naszym pracownikom za ich oddanie, elastyczność i zrozumienie.

W ArcelorMittal Poland mamy wspaniałą załogę, która doskonale zdaje sobie sprawę, że sukces uda nam się osiągnąć tylko dzięki pracy zespołowej. Doceniam działania moich poprzedników i wszystkich wewnątrz organizacji, którzy z zaangażowaniem i dużą odpowiedzialnością budowali i wzmacniali w firmie kulturę współpracy.

Co Pana zdaniem stanowi priorytet ArcelorMittal w relacjach z pracownikami?

M.De Pauwe: Dla firmy, ale również dla mnie osobiście, kluczowe jest zapewnienie naszemu zespołowi bezpieczeństwa. W tym zakresie jestem bardzo wymagający, nie idę na żadne kompromisy. Jako dyrektor zarządzający oddziału surowcowego w Hiszpanii, właśnie kwestiom bezpieczeństwa poświęcałem większość mojego czasu.

Celem ArcelorMittal Poland jest zero wypadków w miejscu pracy. Poprzez cykliczne projekty, takie jak Bezpieczeństwo to MY, staramy się minimalizować ryzyko i kształtować odpowiedzialne postawy naszych pracowników.

Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. To oznacza przeciwdziałanie wypadkom, ale też – co chciałbym podkreślić bardzo mocno – troskę o zdrowie i samopoczucie ludzi. W obliczu pandemii COVID-19 grupa ArcelorMittal na całym świecie stosuje się do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia i zarządzeń władz krajowych.

W Polsce wdrożyliśmy szczególne procedury, zapewniając pracownikom naszych zakładów niezbędne środki ochrony osobistej. Prowadzimy otwartą komunikację z pracownikami, informujemy ich o sytuacji na bieżąco, by mieli świadomość tego, jakie działania podejmujemy i czuli się bezpiecznie.

Tam, gdzie to możliwe, stosujemy dogodne rozwiązania pracy zdalnej. Nasi pracownicy, jeżeli są zainteresowani, mają również możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej. Rozumiemy, że ta wyjątkowa sytuacja ma wpływ na ich samopoczucie i kondycję psychiczną zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Teraz na ocenę gospodarczych skutków pandemii i jej wpływu na naszą branżę jest jeszcze za wcześnie. Dlatego robimy to, co możemy zrobić już teraz – dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość produkcji, a jednocześnie zachować miejsca pracy.

Jakie jest znaczenie polskiego oddziału dla grupy ArcelorMittal?

M.De Pauwe: ArcelorMittal Poland jest największym krajowym producentem stali, liderem w produkcji koksu w Polsce i Europie. Chcemy utrzymać tę pozycję. Zatrudniamy prawie 11 tysięcy pracowników i realizujemy strategiczne inwestycje, które zwiększają nasz potencjał produkcyjny i konkurencyjność.

Odpowiadając na potrzeby klientów z rosnącego segmentu produktów powlekanych, w 2019 roku uruchomiliśmy nowoczesną linię powlekania w walcowni zimnej w Krakowie. Z kolei w Sosnowcu zakończyliśmy drugi etap modernizacji walcowni walcówki. Znacząco zwiększyliśmy przy tym moc produkcyjną zakładu, do 800 tysięcy ton rocznie oraz zyskaliśmy możliwość oferowania wysokojakościowej walcówki przeznaczonej na wymagające produkty.

Jednocześnie aktywnie uczestniczymy w debacie o przyszłości hutnictwa. Wskazujemy, jakie są potrzeby branży hutniczej w Polsce i Europie. Jeśli mamy skutecznie przeciwdziałać zmianom klimatu, potrzebujemy zaangażowania wszystkich producentów stali. Apelujemy przy tym o wyrównywanie szans i konkretne decyzje, które pozwolą europejskim producentom konkurować z importerami spoza Unii Europejskiej. Odpowiednio przemyślana opłata węglowa na granicach Unii przybliży nas do realizacji tego celu.

Czego według Pana potrzebuje dziś branża hutnicza, aby się skutecznie rozwijać, będąc jednocześnie bardziej przyjazną dla klimatu?

M.De Pauwe: Hutnictwo w Europie ponosi opłaty z tytułu uprawnień do emisji dwutlenku węgla powstającego w procesie produkcyjnym. Od połowy 2017 do końca 2019 roku uprawnienia do emisji dwutlenku węgla zdrożały aż o 460 proc. Konsekwencją tego jest przenoszenie produkcji do krajów, w których obowiązują mniej restrykcyjne przepisy dotyczące emisji. Taka stal jest tańsza, ale ma wyższy ślad węglowy. Emisje w skali globalnej nie maleją, a wręcz odwrotnie – rosną.

Aby wprowadzić równowagę na światowym rynku stali, moglibyśmy stworzyć system, w którym wszystkie kraje produkujące stal wspólnie pracowałyby nad dekarbonizacją branży. To rozwiązanie oznaczałoby obłożenie stali przywożonej spoza Europy opłatą węglową.

Z pozyskanych w ten sposób funduszy można byłoby finansować opracowanie nowych, zaawansowanych technologii niskoemisyjnych. W ArcelorMittal Poland wdrażamy rozwiązania, które znacząco zmniejszają nasze oddziaływanie na środowisko.

W ostatnim dziesięcioleciu zmniejszyliśmy emisję dwutlenku węgla we wszystkich naszych zakładach o prawie 37 proc. Oferujemy także niskoemisyjne produkty naszym klientom.

A jak ArcelorMittal Poland radzi sobie ze zmieniającymi się realiami rynkowymi i jakie ma do tego narzędzia?

M.De Pauwe: O sukcesie ArcelorMittal Poland decydują ludzie. Niezwykle doceniamy zaangażowanie i kreatywność naszej załogi. Chcemy tworzyć pracownikom przestrzeń do systematycznego rozwoju.

Jednocześnie zwracamy się ku umiejętnemu korzystaniu z nowych technologii, które pozwalają w pełni wykorzystywać potencjał naszej firmy.

Od lat wdrażamy rozwiązania wpisujące się w Przemysł 4.0, ukierunkowany na wprowadzanie innowacji cyfrowych i modernizacji w firmie. Mobilne inspekcje, nowoczesne drony pozwalające m.in. badać niedostępne tereny czy zdalne systemy służące pomiarom i gromadzeniu danych – to tylko niektóre z szerokiego wachlarza rozwiązań wdrożonych w 2019 roku w naszych zakładach w Polsce. Staramy się wdrażać Przemysł 4.0, żeby móc w sytuacji takiej, jak obecna epidemia, skuteczniej i sprawniej radzić sobie z wyzwaniami codziennej pracy w tak dużych zakładach, jak nasze.

Co jest dla firmy szczególnie ważne w odniesieniu do społeczności lokalnych?

M.De Pauwe: Na początku podkreśliłem wagę współpracy wewnątrz organizacji. Współpraca jest jednak równie istotna w relacji ze środowiskiem zewnętrznym. Chcemy jak najlepiej działać na rzecz społeczności w miastach, w których mieszczą się nasze zakłady. W 2019 roku zrealizowaliśmy 71 projektów społecznych dla mieszkańców i razem z nimi. Stawiamy na dialog i otwartą komunikację z naszymi interesariuszami. Współpracując z władzami lokalnymi, mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, szkołami i uczelniami, jednostkami ochrony zdrowia czy placówkami kulturalnymi, mamy szansę realnie odpowiedzieć na potrzeby naszego otoczenia. Tak, jak dbamy o naszych pracowników i nasze instalacje, tak samo chcemy dbać o naszych sąsiadów.

Żyjemy obok siebie, a dużą część lokalnych społeczności stanowią rodziny naszych pracowników. Powinniśmy być dla siebie wsparciem i w ten sposób staramy się działać – dla siebie i dla innych.