Aktualności

ZGH „BOLESŁAW” WYPŁACI DYWIDENDĘ!

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZGH Bolesław zdecydowało o podziale zysku za rok 2019, w którym spółka zarobiła 129,1 mln zł. Akcjonariusze zdecydowali, że wypłacone zostanie 2 zł dywidendy na każdą akcję, czyli łącznie 33,2 mln złotych. Pozostałe prawie 96 mln złotych zasili kapitał zapasowy.

Większościowym udziałowcem ZGH „Bolesław” jest giełdowy Stalprodukt, który posiada pakiet 94,9 proc akcji. Dniem ustalenia praw do dywidendy jest 3 lipca 2020 r., natomiast jej wypłata ma nastąpić 24 lipca 2020 r. – czytamy w komunikacie.

Przypomnijmy, że ZGH „Bolesław” pod koniec roku zamierza zakończyć działalności górniczą z powodu wyczerpania złóż. W grudniu na powierzchnię ma wyjechać ostatni urobek rud cynkowo-ołowiowych z Kopalni „Olkusz – Pomorzany”. W latach 1954-2020 z kopalń „Bolesław”, „Olkusz” i „Olkusz – Pomorzany” wydobyto ponad 130 mln ton rudy.

ZGH zamierza skoncentrować się na działalności hutniczej, pozyskując surowiec z kopalni w Czarnogórze, recyklingu i kupując koncentrat na rynku.