Aktualności,  NASZA ROZMOWA

PRZED NAMI WIELE WYZWAŃ!

ROZMOWA „MH” Z DARIUSZEM KUBIAKIEM PREZESEM ZARZĄDU BIPROMET SA

Prezes Dariusz Kubiak

„MH”: Panie Prezesie! Mamy za sobą kolejny, oceniany generalnie jako trudny rok dla hutnictwa i przemysłu. Czy zgadza się Pan z taką jego oceną, uwzględniając wyniki finansowe i produkcyjne BIPROMETU?

D.Kubiak: Z całą pewnością sytuacja na rynku w roku ubiegłym była bardzo złożona. Dla wielu branż przemysłowych był to rok trudny. Pomimo słabnącej koniunktury na rynku i wyhamowaniu pewnych inwestycji, BIPROMET rok 2019 zaliczy do udanych, a to dzięki determinacji i zaangażowaniu pracowników, którzy już w II połowie roku 2018 dali poważne podwaliny na rok 2019, wypełniając portfel zleceń.

W minionym roku wykonywaliśmy w głównej mierze zlecenia dla naszego właściciela KGHM Polska Miedź SA, który ogłosił bardzo ambitny plan inwestycji proekologicznych, w tym program BATAs i konsekwentnie go realizuje. Program ten wychodzi naprzeciw wymaganiom dyrektyw europejskiej dostosowując instalacje hutnicze w KGHM do konkluzji BAT (Best Available Technology – najlepsze dostępne techniki).

BIPROMET uczestniczy w tych przedsięwzięciach i był to dla nas ważny element funkcjonowania spółki w roku 2019 i pozostanie w latach następnych. Ogólnie rzecz ujmując, BIPROMET rok 2019 może zaliczyć do udanych. Udało się nam osiągnąć skokowy przyrost przychodów ze sprzedaży z 33,4 mln złotych w 2018 roku do około 60 mln w roku ubiegłym. Są to jak na razie szacunki, ale te dane nie powinny w znaczący sposób się zmienić. Pozostałe elementy finansowe takie jak wynik brutto ze sprzedaży, wynik z działalności operacyjnej, zysk netto są na poziomie zabudżetowanym lub wyższym. Ten znaczący, prawie 100 procentowy przyrost przychodów pokazuje potencjał, jaki tkwił w spółce.  (….)