HERBERT WIRTH PROFESOREM

Prezydent Andrzej Duda nadał Herbertowi Wirthowi, byłemu prezesowi KGHM Polska Miedź, tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Obecnie Herbert Wirth pracuje na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

Prof. Herbert Wirth pracuje w Katedrze Górnictwa i Geodezji na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, gdzie zajmuje się m.in. zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem przemysłu surowcowego, geologią gospodarczą, oceną i wyceną projektów geologiczno-górniczych, gospodarką odpadami, organizacją i ekonomiką górnictwa oraz oceną przemysłowych projektów inwestycyjnych.

prof. Herbert Wirth.

Herbert Wirth w latach 2009-2016 był prezesem KGHM Polska Miedź i za jego kadencji polska spółka kupiła Quadre NFX, w tym chilijską kopalnię Sierra Gorda, stając się światowym graczem na rynku miedzi.