Aktualności

KONFLIKT WS WYBORU NOWEGO PRZEWODNICZĄCEGO RDS.

Pracodawcy RP podali, że Andrzej Malinowski zostanie przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego. Jednak dwa dni po tej informacji narasta coraz więcej niejasności ws. powołania nowego przewodniczącego, a obecne szefostwo RDS nie potwierdza tej informacji.

Kandydatura Malinowskiego wzbudzała sporo emocji. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zanegował ją. Następnie wraz z Solidarnością wniósł o wprowadzenie lustracji członków RDS. Teraz o zakończenie wojny między organizacjami pracodawców zaapelował Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club, który wystosował apel do szefów organizacji pracodawców należących do Rady Dialogu Społecznego.

Czytamy w nim: – Wielce szanowni koledzy, wzywam was do zaprzestania wojny. Konflikt między organizacjami pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego wszedł w krytyczną fazę i stał się przedmiotem zainteresowania mediów. Wystawia nam jak najgorszą opinię w sytuacji, kiedy powinniśmy jednoczyć się w zgodzie wobec zagrożeń, z którymi styka się polska gospodarka. Konflikt jest o tyle nieprzyjemny, że ma charakter spersonifikowany.

Marek Goliszewski zaznacza w nim, że szczególności wzywa Andrzeja Malinowskiego i Cezarego Kaźmierczaka, przewodniczącego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców do spotkania się i zawarcia porozumienia odrzucającego wzajemne roszczenia, oddzielenia grubą kreską zaszłości i rozpoczęcia pracy w RDS i poza nią od początku.

– Eskalacja konfliktu burzy dobre imię polskich pracodawców w opinii publicznej, także wśród naszych partnerów związkowych i rządowych – alarmuje szef BCC.