Relacje

KOKSOWNICTWO 2019

Środowisko koksowników od wielu lat jesienią spotyka się na dorocznej konferencji „Koksownictwo”, by dokonać analizy aktualnej sytuacji branży, rynku, przedstawić plany rozwojowe i wyzwania stojące przed polskim przemysłem koksowniczym. To forum wymiany najnowszej wiedzy i doświadczeń praktyków i naukowców należy do najważniejszych wydarzeń sektora w skali kraju. Tegoroczna 27 konferencja pod patronatem honorowym ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego odbyła się w dniach od 3 do 5 października w Wiśle.

Podczas trzydniowych obrad specjaliści przedstawili strategiczne problemy rozwoju branży, w tym te związane bazą węglową, jakością polskich węgli koksowych, z przygotowaniem wsadu oraz eksploatacją baterii. Omówiono również kwestie inwestycji i rozwoju koksownictwa w Polsce. Trzeciego dnia odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Karbochemii SITPH, na którym wybrano władze. Kierowanie oddziałem ponownie powierzono dyrektorowi Instytutu dr inż. Aleksandrowi Sobolewskiemu.

Wśród gości konferencji byli m.in.: prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Jerzy Lis, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Włodzimierz Hereźniak, prezes i wiceprezes Towarzystwa Finansowego Silesia, spółki właścicielskiej WZK „Victoria” Jadwiga Dyktus i Monika Domańska, prezes JSW Koks Robert Małłek, prezes Grupy Zarmen Zbigniew Koncewicz, prezes Koksowni Częstochowa Nowa Marek Serafin, prezes Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” Michał Szukała, prezes Biura Projektów Koksoprojekt Zbigniew Figiel, prezes Giprokoksu Europe Paweł Wysznewecki, goście z Czech i Hiszpanii.

Szczególne słowa powitania dyrektor Aleksander Sobolewski skierował do nestora koksownictwa w Polsce prof. Aleksandra Karcza z AGH, po czym przypomniał, że konferencja została objęta honorowym patronatem ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Instytut i Oddział Karbochemii SITPH od 27 lat organizują doroczną konferencję, która jest najważniejszym wydarzeniem dla inżynierów i techników związanych z branżą koksochemiczną, która stanowi ważne ogniwo gospodarki kraju – mówił dyrektor.

Relacje czytaj w najnowszym wydaniu „MH” 42/43/2019