• Relacje

    CZAS NA POGŁĘBIONE PRZETWÓRSTWO!

    W dniach 23 i 24 września 2019 roku odbyła się w Legnicy Jubileuszowa 200 Konferencja Naukowo-Techniczna Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych z udziałem licznego grona przedstawicieli kadry inżynieryjno-technicznej i menedżerskiej zakładów metali…

  • Relacje

    TRUDNY CZAS WYMAGA MOBILIZACJI

    Konferencja Sprawozdawcza Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza w dniu 23 września 2019 roku podsumowała działalność organów statutowych w pierwszym roku X Kadencji, nakreśliła najważniejsze zadania organizacji na najbliższy rok, który może…