„MAGAZYN HUTNICZY”13/2020

Drodzy Czytelnicy! Ze względu na pandemię i trudności z dotarciem bezpośrednim do Was związane z pracą zdalną i postojowym oddajemy w Wasze „ręce” kolejny numer „Magazynu Hutniczego” w wersji elektronicznej. Życzymy udanej lektury!

Kontynuuj czytanie …

ZGH „BOLESŁAW” WYPŁACI DYWIDENDĘ!

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZGH Bolesław zdecydowało o podziale zysku za rok 2019, w którym spółka zarobiła 129,1 mln zł. Akcjonariusze zdecydowali, że wypłacone zostanie 2 zł dywidendy na każdą akcję, czyli łącznie 33,2 mln złotych.[…]

Kontynuuj czytanie …

CAŁY ZYSK POZOSTAJE W KGHM

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KGHM Polska Miedź SA zdecydowano, iż cały zysk za rok 2019 pozostanie w spółce. W uzasadnieniu podjętej uchwały napisano, że „ocena Zarządu KGHM Polska Miedź jest zgodna z obowiązującą polityką[…]

Kontynuuj czytanie …

KOLEJNY KONTRAKT FERRUM SA

Zarząd Ferrum SA poinformował o zawarciu dwóch umów na sprzedaż i dostarczenie rur stalowych dla Izostalu o łącznej wartości prawie 53 mln zł. Termin realizacji umów to listopad 2020 roku i styczeń 2021. Na początku[…]

Kontynuuj czytanie …

WSTRZYMAĆ OPŁATĘ MOCOWĄ!

Zarządy najbardziej energochłonnych firm w Polsce, w tym hut, cementowni i zakładów papierniczych zwróciły się premiera Mateusza Morawieckiego o zawieszenia poboru opłaty mocowej do końca 2021 r. i wypracowanie nowych rozwiązań, które zmniejszą te obciążenia.[…]

Kontynuuj czytanie …

JEST POROZUMIENIE WS. HUTY POKÓJ

We wtorek 9 czerwca zarząd Huty Pokój SA przyjął warunki porozumienia pomiędzy PKO BP a Węglokoksem. Tym samym otwiera to drogę do restrukturyzacji zadłużonej huty i przekazania części produkcyjnej rudzkiej huty do Grupy Kapitałowej Węglokoksu.Dzięki[…]

Kontynuuj czytanie …

KOLEJNY PRZETARG NA HUTĘ CZĘSTOCHOWA

Sąd Okręgowy w Częstochowie poinformował iż sędzia komisarz zatwierdził warunki kolejnego przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa spółki ISD Huta Częstochowa sp. z o.o. w upadłości. Cena wywoławcza została ustalona na kwotę 220 milionów złotych netto czyli[…]

Kontynuuj czytanie …

ZWIĄZKOWCY O PROBLEMACH BRANŻ AUTOMOTIVE I HUTNICTWA

3 czerwca w siedzibie Śląskiego Okręgu Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników odbyło się spotkanie przewodniczących związków zawodowych zrzeszonych w Federacji poświęcone obecnej, trudnej sytuacji pracowników dwóch sektorów przemysłu – automotive i hutnictwa. Przybyłych powitał[…]

Kontynuuj czytanie …

NIE MOGLIŚMY ZGODZIĆ SIĘ NA ZAPROPONOWANE ZMIANY

ROZMOWA Z JACKIEM ZUBEM PRZEWODNICZĄCYM MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL DĄBROWA GÓRNICZA 29 maja ArcelorMittal Poland wypowiedział Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, najważniejszy dokument regulujący sprawy pracownicze, o czym poinformował organizacje związkowe tego samego dnia. Na[…]

Kontynuuj czytanie …

CO DALEJ Z WŁOSKĄ ILVĄ?

Niepewność we włoskiej Hucie Ilva, gdzie po zatrzymaniu jednego z wielkich pieców huta wytwarza dziennie tylko 7 tys. ton surówki, a ArcelorMittal Italia planuje kolejne zwolnienia pracowników – donosi włoski dziennik La Stampa. W wywiadzie[…]

Kontynuuj czytanie …

STRATA BORYSZEWA Z POWODU ODPISÓW

Mimo niesprzyjających okoliczności rynkowych, osiągnięte wyniki uznajemy za dobre. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,3 mld zł, zaś EBITDA w omawianym okresie osiągnęła wartość 414 mln zł. Na wynik netto negatywnie wpłynął przede wszystkim odpis wartości firmy,[…]

Kontynuuj czytanie …