• Aktualności

    ROZWAŻAMY RÓŻNE SCENARIUSZE

    Dla spółki Cognor Holding najważniejszym czynnikiem wpływającym na rentowność są ceny energii elektrycznej niezbędnej do produkcji stali w procesie elektrycznym jak i ceny złomu. W ostatnim czasie zarówno energia jak i złom osiągają…

  • Aktualności

    ZMIANMY W ETS MUSZĄ BYĆ WPROWADZONE Z GŁOWĄ

    Podczas XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach w sesji Hutnictwo Tomasz Ślęzak, członek zarządu ArcelorMittal Poland w odpowiedzi na pytanie dotyczące ochrony unijnego rynku przed stalą z krajów trzecich nieobjętych opłatami środowiskowymi stwierdził,…