Aktualności

CZEKAMY NA KONKRETNE DZIAŁANIA I STRATEGIĘ ROZWOJU!

4 października wiceminister Aktywów Państwowych Artur Soboń podczas spotkania z liderami związków zawodowych działających w hutniczych zakładach Grupy Węglokoksu przedstawił wstępne propozycje dotyczące prac nad strategią rozwoju. Zapowiedział także, iż do końca roku wypracowana zostanie ostateczna wersja, a w pracach nad nią ma brać udział również strona społeczna. Jak ocenił wiceminister huty te mają potencjał i potrzebują inwestycji dla rozwoju.

Przypomnijmy, że na początku września związkowcy z hut: Łabędy, Pokój i Walcowni Blach Batory rozpoczęli akcję protestacyjną domagając się m.in. lepszego nadzoru, jasnej polityki inwestycyjnej oraz prorozwojowej strategii dla ostatnich aktywów hutniczych, kontrolowanych – za pośrednictwem Węglokoksu – przez Skarb Państwa. 23 września odwiedził ich wiceminister Artur Soboń, któremu związkowcy wręczyli list dając do 4 października czas na ustosunkowanie się do żądań w nim zawartych.

– To są propozycje dotyczące w pierwszej kolejności inwestycji i generalnie  przyszłości wszystkich tych zakładów, które dzisiaj znajdują się w ramach Grupy Węglokoks. Myślę, że wspólnie,  i to będzie moja propozycja dla strony społecznej, wypracujemy strategię dla tych spółek, tak aby one mogły się rozwijać – zadeklarował w Katowicach wiceminister dodając, że wszystkie huty mają swój potencjał, ale rzeczywiście wymagają inwestycji.

Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie tutaj znaleźć porozumienie, także w zakresie finansowania tych inwestycji. Jesteśmy w stanie pracować tak szybko, jak to możliwe. Chciałbym, żeby dokumenty były przyjęte jednocześnie: to znaczy, by powstała strategia – także z uwzględnieniem propozycji strony społecznej  i być może jakaś forma porozumienia społecznego, która będzie dla strony społecznej satysfakcjonująca – dodał wiceminister.

Jak propozycje wiceministra oceniają związkowcy?

– Spotkanie było merytoryczne, a pan minister był do niego przygotowany. Na wszystkie nasze postulaty zawarte w liście, który mu przekazaliśmy podczas jego ostatniej wizyty otrzymaliśmy odpowiedzi i propozycje. Dwa z nich zostały de facto zrealizowane. Powołano wiceprezesa ds. korporacyjnych, który będzie odpowiadał za sprawy hutnictwa.  Wydaje się, że sprawa spółki Huta Pokój Konstrukcje również znalazła swój szczęśliwy finał. Rada Nadzorcza Węglokoksu wydała pozytywną opinie dotyczącą przejęcia tejże spółki do Grupy Węglokoksu. To na co czekaliśmy tyle miesięcy udało się zrealizować można powiedzieć w kilka tygodni. Mamy nadzieję, że teraz rozmowy przyspieszą i zaczniemy niezbędne inwestycje, które uchronią ostatnie państwowej zakłady hutnicze przed upadkiem. Czekamy na przedstawienie opracowywanej przed zarząd Węglokoksu strategii, która uwzględnia hutnicza części Grupy. Po otrzymaniu dokumentu zaopiniujemy go, zaproponujemy ewentualnie jakieś zmiany i jeżeli będzie spełniać oczekiwania załóg, jako ich przedstawiciele podpiszemy porozumienie i będziemy pilnować jego realizacji. Na dzień dzisiejszy nie zawieszamy, ale też nie eskalujemy naszej akcji protestacyjnej. Poczekamy na pierwsze efekty, bo obietnic do tej pory słyszeliśmy już wiele. Z naszej strony deklarujemy współpracę i chęć porozumienia dla dobra załóg. Chcemy również, by w Ministerstwie Aktywów Państwowych powołano osobę odpowiedzialną za hutnicze aktywa Grupy Węglokoksu. Musi to być ktoś kto zna się na hutnictwie, ma umocowanie i będzie aktywnie działać na rzecz rozwoju naszych zakładów – powiedział Mariusz Latka przewodniczący Komisji Między-zakładowej WZZ „Sierpień ’80” w Hucie Pokój.

Artur Jacek Wilkoń przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Huty Łabędy stwierdził, że czeka na konkretne działania i do czasu podpisania porozumienia akcja protestacyjna trwa, ale nie będzie zaostrzona.