• Aktualności

    ROPCZYCE ZWIĘKSZAJĄ ZYSK

    W I półroczu 2021 roku Grupa Kapitałowa ZM „ROPCZYCE” wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 172,4 mln zł, istotnie wyższym w porównaniu do I półrocza roku 2020 (+10,7 proc.). Zysk brutto ze sprzedaży…

  • Aktualności

    STRATEGICZNA ROLA WĘGLA KOKSOWEGO

    Komisja Europejska uznaje zasadniczą rolę, jaką węgiel koksowy odgrywa w procesie transformacji przemysłu stalowego w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu – napisał unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton w odpowiedzi na pytanie…