• Aktualności

    PO PIERWSZE NIE SZKODZIĆ!

    Szkolenia jako element przeciwdziałania dyskryminacji w sektorze przemysłowym Dyskryminacja kobiet na rynku pracy jest faktem i przejawia się na wiele sposobów. Kobiety  często są wynagradzane gorzej niż mężczyźni wykonujący tę samą pracę. Mają…