Aktualności

NOWY ZARZĄD BIPROMET SA

Obradująca 13 sierpnia br. rada nadzorcza katowickiej spółki inżynierskiej Bipromet S.A., kontrolowanej przez KGHM Polska Miedź S.A. powołała z dniem 14 sierpnia br. zarząd XI kadencji. Jego prezesem na kolejne 3 lata został ponownie Dariusz Kubiak, doświadczony menedżer, który z Biprometem związany jest od lutego 2019 roku.
Swoją aktywność zawodową prezes Dariusz Kubiak rozpoczął w 1996 roku w KGHM „Polska Miedź” S.A. oddział „Polkowice-Sieroszowice”. Następnie w latach 2003-2005 kontynuował karierę związaną z branżą metali nieżelaznych w KGHM Metraco Sp. z o.o. Od 2005 roku związał się z Grupą Kapitałową ZELMER, gdzie piastował stanowiska członka zarządu i prezesa zarządu Zelmer Central Europe s.r.o. Ostrava. Do branży metali nieżelaznych powrócił w 2013 roku obejmując stanowiska kierownicze, w spółce KGHM ZANAM S.A. Zdobył również cenne doświadczenie w zakresie zarządzania dużym projektem przemysłowym w systemie „pod klucz” pracując dla giełdowej spółki REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. z Grupy Kapitałowej ZARMEN.

Dariusz Kubiak.


W lutym 2019 roku objął stanowisko prezesa zarządu, zasłużonego dla przemysłu metali nieżelaznych biura projektowego Bipromet.
Dariusz Kubiak wraz z ambitnym zespołem z powodzeniem wdraża w firmie nowoczesne techniki zarządzania projektami i technologie projektowania oparte na filozofii Building Information Modeling (BIM), dzięki którym spółka staje się liderem w branży.
Przyjęta strategia przynosi efekty zarówno pod względem ilości zamówień, jak i wyników ekonomicznych.
Prezes mocno podkreśla – „Bipromet posiada wyjątkowy potencjał wynikający z efektu synergii realizacji prac projektowych i realizacji inwestycji, co umożliwia budowanie nowoczesnej firmy inżynierskiej z pełnymi możliwościami prowadzenia trudnych i skomplikowanych inwestycji w systemie „pod klucz”. Za całą 70-letnią historią spółki stoją niezwykli ludzie, którzy tworzyli i nadal tworzą innowacyjne rozwiązania dla przemysłu. To dzięki ich zaangażowaniu Bipromet jest firmą gotową do sprostania wszystkim wyzwaniom, nawet tych, których inni nie chcą się podjąć .”


MARIUSZ KOZŁOWSKI WICEPREZESEM ZARZĄDU


Powołany przez Radę Nadzorczą zarząd Biprometu jest dwuosobowy, jego wiceprezesem został Mariusz Kozłowski. Dyplom magistra Zarządzania Przedsiębiorstwem uzyskał w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi tejże uczelni, a także studia MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Mariusz Kozłowski.


Wiceprezes Mariusz Kozłowski doświadczenie zawodowe zdobywał w spółkach prawa handlowego jak i w samorządzie. Był prezesem zarządu P.H.Ch. „Chemia Wrocław” S.A. i Lodus Sp. z o.o. oraz wicestarostą powiatu będzińskiego. Obecnie jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Energop Sp. z o.o.. Pełnił również funkcje kierownicze m.in. w Telewizji Polskiej S.A., „Polaris” Chłodnie Śląskie Sp. z o.o.. Był sekretarzem rady nadzorczej spółki „Katowicki Węgiel” Sp. z o.o.
Najważniejszym zadaniem Biprometu i nowego zarządu, z prezesem Dariuszem Kubiakiem na czele, jest ciągłe doskonalenie procesów projektowych, co umożliwi utrzymanie pozycji lidera w branży i dynamiczny rozwój spółki na rynku usług realizacji „pod klucz”. Strategicznym aspektem działalności spółki będzie zapewnienie dla właściciela KGHM Polska Miedź S.A. nowoczesnego i profesjonalnego wsparcia w prowadzonych projektach modernizacyjno-rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska.